Klinično strokovno znanje

V enem kolektivu smo dolgoletne uspešne zobozdravstvene izkušnje združili z znanjem priznanih mednarodnih ustanov, kot so univerze v Ljubljani, Mainzu, Reki, Zagrebu, na Dunaju, v Gradcu in Rimu. Temu dodajamo še tesne kolegialne odnose s člani strokovnih združenj, s pomočjo katerih najdemo odgovore na še tako zapletene primere zdravljenja.

Znani
dokazi

Izvajamo »evidence based medicine«, kar pomeni, da vsak poseg temelji na dognanjih svetovno priznanih zobozdravnikov, ki so objavljena v strokovni literaturi.

Pacientove
vrednote

Vsak posameznik je drugačen, zato se razlikujemo tudi po pogledu na zdravje, lepoti in funkcionalnosti v zobozdravstvu.

Teoretično in praktično znanje nima velikega pomena, če ga ne znamo prilagoditi pacientovim potrebam in željam. Prav tako bi bilo napačno spregledati strokovno znanje na račun zahtev pacientov.


Zato se vsak dan trudimo izpopolnjevati in najti pravo ravnovesje med vsemi temelji uspešnega zobozdravstva.